Föreningen Naturnära Kärråkra

 

Vill du veta mer om Naturunderstödd Rehabilitering (NUR)? Läs under fliken "NUR".

 

Föreningen Naturnära Kärråkra, har tilländamål att erbjuda människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, arbete, sysselsättning och social samvaro på landsbygden genom ett socialt arbetskooperativ. Föreningen erbjuder möjlighet till att delta i olika aktiviteter såsom odling, hantversaktiviteter efter säsong, gårdsbutik samt enklare legoarbete. Huvudmålet är att erbjuda/stötta människor som har svårt att få ett arbete, tillbaka till arbetslivet och in i samhället. Vi arbetar även med förrehabilitering.

 

Tycker du om och vill vistas i grön miljö med natur, djur och odling, då kanske detta är något för dig.

 

Förningen har under åren 2020-2021 drivit projektet "Grön social odling" -Ett leader finansierat projekt.